بازار سیر

بازار خرید سیر تازه استان همدان

همدان از استان های مهمی که کشت سیر در آن به صورت عمده انجام می شود. به دلیل بارندگی و سردی هوای همدان رشد سیر تازه در این شهر به خوبی انجام می شود. سیر تازه همد

بیشتر بخوانید