بازرگانی سیر گل همدان

بازرگانی فروش سیر گل تازه درجه یک همدان

سیر از انواع گیاهانی است که به صورت بوته رشد کرده و ساقه آن تا حدود چهل سانتی متر رشد می نماید. این گیاه که حالت علفی دارد ریشه و قسمت زیر زمینی آن متورم می گرد

بیشتر بخوانید