توزیع کننده سیر ارگانیک

توزیع کننده سیر ارگانیک ممتاز همدان

سیر ارگانیک همدان در سایز درشت و بافتی سفت و متراکم، رنگ سفید و عطر و بوی فوق العاده با قیمت عمده و مستقیم توسط مراکز پخش در بازار توزیع می شود. سیر همدان کیفیت

بیشتر بخوانید