توزیع کنندگان سیر

توزیع کنندگان سیر مرغوب همدان در بازار

سیر یکی از انواع صیفی جات است که به صورت خام، سرخ کرده، پودر شده، خشک شده  و تازه مصرف می شود. این محصول در غذاهای اصیل ایرانی مانند آش رشته نقش مهمی دارد.

بیشتر بخوانید