تولید سیر ارگانیک

کارگاه تولید سیر ارگانیک در همدان

سیر ارگانیک و تازه همدان سیری است که تقریباً تمام دنیا آن را می شناسند و در همدان رویش بهتری دارد. سیر از دسته پیاز ها می باشد که دارای ساقه های بلند و برگ های

بیشتر بخوانید