تولید سیر خشک

توزیع کننده سیر خشک استان همدان

استان همدان به دلیل شرایط آب و هوایی که دارد رتبه اول را در کاشت سیر دارد. به همین علت پس از برداشت سیر را به صورت تازه و یا خشک به بازار عرضه می کنند. به دلیل

بیشتر بخوانید