تولید سیر سفید

کارخانه تولید سیر سفید پاک شده همدان

سیر سفید همدان پس از برداشت به کارخانه تولیدی منتقل می گردد تا در بسته بندی های متنوع و چند گرمی به بازار ایران ارائه گردد. از این روی محصول پاک شده و درجه یک ب

بیشتر بخوانید