تولید سیر پاک شده

کارخانه تولید سیر پاک شده درجه یک همدان

کارخانه تولید سیر پاک شده درجه یک همدان این محصول را با بهترین کیفیت تولید نموده و پس از آماده شدن در بسته‌بندی های متنوع و در اوزان مختلف راهی بازار فروش می کن

بیشتر بخوانید

مرکز تولید سیر پاک شده درجه یک همدان

تولید سیر پاک شده درجه یک همدان طی چند سال اخیر روند صعودی داشته است که عوامل متعددی در این فرآیند دخیل بوده اند. با توجه به حجم قابل توجه تولیدات در این منطقه

بیشتر بخوانید

کارخانه تولید سیر سفید پاک شده همدان

سیر سفید همدان پس از برداشت به کارخانه تولیدی منتقل می گردد تا در بسته بندی های متنوع و چند گرمی به بازار ایران ارائه گردد. از این روی محصول پاک شده و درجه یک ب

بیشتر بخوانید