تولید کننده سیر صادراتی

تولید کننده سیر تازه صادراتی همدان

سیر تازه همدان یکی از نمونه های معروف در طعم و کیفیت بالا که سبب شده به کشورهای خارجی صادرات گردد. همانطور که گفتیم این محصول با حجم، بسته بندی و کیفیتش باعث شد

بیشتر بخوانید