تولید کننده سیر گل تازه

تولید کننده سیر گل تازه در همدان

موطن اصلی سیر ایران و افغانستان است از این رو بهترین سیر های جهان در ایران یافت می شود. حال بزرگترین تولید کننده سیر در ایران همدان است. پس می توان گفت سیر همدا

بیشتر بخوانید