سیر تازه صادراتی

توزیع سیر تازه صادراتی همدان

استان همدان مانند بسیاری دیگر از استان ها مقام اول در تولید کننده سیر را دارد. کیفیت سیر همدان به حدی بالا است که توزیع سیر تازه صادراتی همدان به برخی از کشورها

بیشتر بخوانید

عرضه کننده سیر تازه صادراتی همدان

از لحاظ کیفیت سیر همدان رتبه اول تولید سیر مرغوب را در سطح کشور  را به خود اختصاص داده است و نه تنها در داخل کشور بلکه  در کشورهای دیگر آن طرفداران خا

بیشتر بخوانید