سیر سفید تازه

صادرات سیر اصل همدان به عمان

هرساله بخش اعظمی از تولیدات سیر اصل همدان به کشور های دیگر و مخصوصا عمان صادر شده و مراکز صادراتی با این کار موجب کسب درآمد های ارزی سرشاری می شوند. با توجه به

بیشتر بخوانید