صادرات سیر قرمز

صادرات سیر قرمز درجه یک همدان به تاجیکستان

استان همدان مقام اول در صادرات سیر از هر نوعی به کشورهای دیگر را دارد. نوعی از آن سیر قرمز درجه یک همدان می باشد که در صادرات سیر قرمز درجه یک همدان به تاجیکستا

بیشتر بخوانید

بازار صادرات سیر قرمز صادراتی همدان

سیر قرمز صادراتی همدان نمونه های دیگر از ارقام مختلف سیر می باشد که خوشبختانه در سال های اخیر بازار صادرات این محصول در حال رونق و رواج است. افزایش بازار صادرات

بیشتر بخوانید