عرضه سیر خام

عرضه مستقیم سیر خام همدان در بازار عمده

سیر از گیاهان پر خاصیت و معطر بوده که به صورت تازه و خشک شده مورد استفاده قرار پی گیرد. استفاده از آن به صورت پودر و خلال در خوراکی ها باعث شده تا عطر و طعم بهت

بیشتر بخوانید