فروشندگان سیر حبه ای

فروشندگان سیر خام حبه ای همدان

سیر نام یک نوع سبزی بسیار مقوی و پر فایده است، که هم از ریشه و هم برگ های آن استفاده می شود. ریشه این گیاه که به صورت یک غده سفید رنگ دیده می شود، همان محصولی م

بیشتر بخوانید