پخش سیر پاک شده

مرکز پخش سیر پاک شده در همدان

استان همدان به دلیل شرایط اقلیمی مساعد و خاک حاصلخیز فراوان یکی از مهمترین مناطق تولید کننده سیر ممتاز و درجه یک در کشور به شمار می رود که سالانه حجم قابل توجهی

بیشتر بخوانید

شرکت پخش سیر تازه پاک شده در همدان

پخش سیر همدان به عکس العمل شرکت های داخل کشور مربوط می شود. نمونه های تازه پاک شده و جداسازی شده به دور از ضایعات در بسته هایی منظم ارائه می گردند البته در تاری

بیشتر بخوانید