پخش سیر پوست کنده

پخش مستقیم سیر پوست کنده همدان

سیر گیاهی با خواص فراوان که در بعضی از مناطق ایران توسط کشاورزان کاشته می شود. تولید سیر در استان همدان به دلیل داشتن شرایط اقلیمی، آب و هوایی توانسته است رتبه

بیشتر بخوانید